Styre og utvalg


Leder:
Ingeborg Irene Morseth - Tlf: 452 37 125
Nestleder/framsyning:
Lusie Skott - Tlf: 419 22 369
Sekretær:
Ståle Lund - Tlf: 905 16 809
Kasserer:
Astrid Øren - Tlf: 950 55 737
Styremedlem (festkomité):
Eystein Ryen - Tlf: 957 99 882
Styremedlem (leikråd):
Heidi Tovmo - Tlf: 918 45 541
Heidi Tovmo Tlf: 918 45 541
Camilla Knutsen
Torill Jørgensen
Eystein Ryen - Tlf: 957 99 882
Harald Viken
Ole Bekkos
Svein Granøien
Geir Hjelvik
Leila Sundt - Tlf: 992 73 838
Eli Astrid Ryen
Lise Birkeland Velzen

Magne Kolstad - Tlf: 911 71 570

Lusie Skott - Tlf: 419 22 369


Hans Petter Kvikne - Tlf: 950 53 924
Toril Jørgensen
Olav Vehusheia
Olav Vehusheia
Henrik Grønn
Tore Høsøien
Hans Petter Kvikne
Kåre Idar Sundt

Kjerstin Betten - Tlf: 951 21 418
Oskar Lindstad
Tore Høsøien