Aktuelt

Årsmøte Spesial

jan 10 2018

Årsmøte i Røros Folkedanslag mandag 29.1 kl. 18:00 i Sangerhuset.

Saker til møtet må være styret i hende senest 22.1

Vanlige årsmøtesaker.